press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

  Bescherm de Aarde, Verander de Wet.

End Ecocide  

Wat is ecocide?

ECOCIDE is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is.

ECOCIDE, dat herhaaldelijk werd gepleegd in de afgelopen decennia, heeft de klimaat- en ecologische noodsituatie gecreëerd waarmee we nu worden geconfronteerd.

Environment Pollution

Wie zijn we? 

End Ecocide Belgium is een burgerbeweging die actie voert voor de strafbaarstelling van ecocide, waardoor individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaat voor belangrijke besluitvormers.

 

End Ecocide Belgium vertegenwoordigt Stop Ecocide International en End Ecocide on Earth in België. Samen doen we vanuit het publiek en NGO's een eenvoudige en krachtige oproep aan overheden wereldwijd. Wij geloven dat de gezamenlijke inspanningen van burgerbewegingen, juristen en politiek het mondiale gesprek kunnen steunen en versterken. 

Wij vragen dat ecocide als 5e internationale misdaad tegen de vrede erkend wordt, naast onder andere genocide en dat ecocide opgenomen wordt in het Belgische strafwetboek. 
 

We moedigen onze beleidsmakers in België aan opdat ons land in Europa voorloper wordt op het vlak van ecocidewetgeving, en dat België internationaal een coalitie vormt met andere lidstaten van het Internationaal Strafhof voor de erkenning van ecocide als internationale misdaad.

We werken ook aan bewustwording bij het grote publiek zodat het concept van ecocide en de nood ervan maatschappelijk uitgedragen wordt en we beter gaan begrijpen wat onze plaats in de natuur is en hoe we daarvoor verantwoordelijkheid kunnen nemen. 
 

 

polluted+river+best.jpg

België en ecocide 

België toont zich voorstander om ecocide als vijfde internationale misdaad te erkennen. Al in het regeerakkoord nam de regering zich voor diplomatieke actie te ondernemen om een einde te maken aan ecocide.  

In December 2020 vroeg Sophie Wilmès de lidstaten van het Internationaal Strafhof tijdens de Algemene Vergadering om ecocide te overwegen. Een jaar eerder hadden Vanuatu en Maldiven hetzelfde gedaan. 

 

Op 9 november 2021 keurde de Commissie Buitenlandse Zaken van het federaal parlement een ontwerpresolutie goed waarin de regering opgeroepen wordt om ecocide op te nemen in het Statuut van Rome en in het Belgisch Strafwetboek. Hiermee krijgt de Belgische regering een parlementair mandaat om internationaal leiderschap te tonen. 

Opdat ecocide deel zou uitmaken van het Belgisch Strafwetboek moet een wetsvoorstel goedgekeurd worden in de Commissie Justitie van het federaal parlement. 

 
 

 

Roep beleidsmakers op

Vraag hen om steun om van ecocide een misdrijf te maken

Onderschat de kracht van je handtekening niet! 

België beleeft een momentum dat je niet mag missen

Strafwetgeving kan een concreet en effectief instrument zijn om de planeet te beschermen.

Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe meer druk End Ecocide Belgium kan uitoefenen op onze beleidsmakers, en hoe sneller ecocide een misdaad wordt! 
Jouw steun is cruciaal, dus teken vandaag nog en deel onze links. Dank je wel!

De film

Ecocide: veranderen of verdwijnen

Release: eind 2021

In 2050 zal bijna een kwart van ale planten- en diersoorten verdwenen zijn ten gevolge van menselijke activiteiten. Vandaag al vormen de ineenstorting van de biodiversiteit en de klimaatverandering een wereldwijde noodsituatie.

De mens wordt geconfronteerd met een fundamentele vraag: die van het recht op leven. Ecocide bedreigt alle leven op aarde en is een misdaad 

 

De film benadrukt wat we delen, in plaats van wat ons onderscheidt. Elke vorm van leven is belangrijk voor het overleven van iedereen. Het confronteert ons met de veranderingen in bewustzijn en gedrag, individueel en collectief, die nodig zijn om onze samenleving te veranderen en onze planeet te redden.
 

Het is nog niet te laat om te werken aan een andere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

244419922_10158326735801398_4702076719206104243_n.jpg

Act as if what you do makes a difference. Because it does! 

forest-fire-high-res.jpg