244419922_10158326735801398_4702076719206104243_n.jpg

De film

Ecocide: veranderen of verdwijnen

Een film van de Europese Stichting voor het Recht van het Leven

Release: eind 2021

In 2050 zal bijna een kwart van de dier en plantensoorten zijn verdwenen ten gevolge van menselijke activiteiten. Vandaag, de ineenstorting van de biodiversiteit, die nauw verbonden is met een klimaatverandering, is een wereldwijde noodsituatie.

Het confronteert mens met een fundamentele vraag, die van het recht op leven en het gevolg daarvan, de misdaad van ecocide.

 

Door ontmoetingen in de vier hoeken van de planeet geënt op een fictie – die van een proef voor « ecocide « geïnterpreteerd door amateur studenten, behoudt deze film het verkennen van de lucht, water en de verwoeste aarde vergeten banden.

Het onderstreept wat we delen in plaats van onze verschillen. Het herinnert ons eraan hoe essentieel elke vorm van leven is voor het overleven van iedereen. Het confronteert ons met de veranderingen in bewustzijn en gedrag, individueel en collectief, essentieel om onze samenlevingen te veranderen en onze planeet te redden.

Een andere wereld is nog steeds mogelijk voor onze kinderen en kleinkinderen.

Een woord van de auteur

24831540_10155103833426398_6541136607666

«  Ecocide, veranderen of verdwijnen «  is het tweede deel van een trilogie begonnen door

«  Lovemeatender « , Magritte award voor beste documentaire in 2011.

Voor deze documentaire verbrak ik mijn contract met mijn oorspronkelijke productiebedrijf om een heel ander avontuur te proberen.

«  Ecocide, veranderen of verdwijnen «  is een innovatieve film, resoluut associatief, gebouwd in collectieve intelligentie en geproduceerd door de Belgische Stichting voor het Recht van het Leven. We hebben geprobeerd om in elke fase van de realisatie ervan de «  zero carbon «  te respecteren.

Ik wil iedereen bedanken zonder wie deze film niet mogelijk zou zijn geweest. Onmogelijk om jullie allemaal te noemen hier, maar of het nu Coralie is, mijn metgezel ; Javier, mijn vriend en medeplichtige voor zoveel jaren ; Manu Coeman die regisseur was van mijn eerste film ; alle vrijwilligers van Planète-Vie … of … «  Ecocide, veranderen of verdwijnen «  is het resultaat van een werk in onderlinge afhankelijkheid.

Tot slot wil ik alle sprekers bedanken met wie ik gedurende dertig jaar als president van Planète-Vie vriendschapsbanden heb gesmeed die gewijd zijn aan de verdediging van de levende wereld.

Dr. Y. Beck

Voorzitter van Planète-Vie

Vice-voorzitter van de Europese Stichting voor de Rechten van de Levenden - FEDV