De erkenning van ecocide in de Europese richtlijn over misdrijven tegen het milieu.

Datum en uur

01 maart 2022

19:00 tot 20:30 uur CET

 

 

Neem deel aan deze webinar en ontmoet een panel van juridische experts op het gebied van internationale milieu- en mensenrechtenwetgeving die zullen beoordelen waarom ecocide moet worden erkend in de EU-richtlijn inzake milieumisdrijven en, meer in het algemeen, in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.  

Het panel zal debatteren over filosofische, juridische, economische en politieke kwesties die het belang van ecocidewetgeving in het Europese beleid onderstrepen, en laten zien dat de erkenning van ecocide een steeds populairdere en noodzakelijkere eis is om de toekomst van het leven op aarde te beschermen.